ÇOCUK GELİŞİM UZMANI KİMDİR

      Erken çocukluk eğitim kurumlarında çocukların yaş gruplarına ve gelişmelerine uygun olarak program hazırlar,programın uygulanmasını denetler,değerlendirme raporları hazırlar.
  
     Çocukların gelişimlerini takip eder.Bu kurumlardaki öğretmen,yardımcı öğretmen ve yardımcı personele hizmet içi seminerleri verir.

     Erken çocukluk eğitim kurumlarına devam eden çocukların ailelerine rehberlik ve danışmanlık yapar,gerektiğinde ev programları hazırlar.

     Çocukların eğitimsel ve gelişim alanlarına uygun ortam hazırlanmasına rehberlik eder.

     Yaşm kalitesini arttırmak,uyum,strese dayanıklılık, zamanı verimli kullanarak kendini iyi ifade etme(özgüveni yüksek)  konularında bireylere rehberlik ve danışmanlık yapar.

     Çocukta ders başarısı için aile ilişkilerinde ve eğitimde dikkat edilmesi gerekn konularda rehberlik ve danışmalık yapar.

     Çocuğun yeteneklerinin keşfedilmesinde,yeteneklerinin geliştirilmesinde aileye rehberlik ve danışmanlık yapar.