vizyonumuz

      Eğitim öğretim anlayışımız;sürekli öğrenebilmen,eleştirel düşünen,bilgininnerede olduğunu,ona ulaşmasını ve paylaşarak çoğaltmasını bilen,öğrebdiklerini yorumlayabilen,yeniden üretebilen insan yetiştirmektir

      Eğitim öğretim süreci okul öncesi dönemde başlar yaşam boyu devam eder.Kazandırılması hedeflenen anahtar beceri:Öğrenmeyi öğrenmektir.

      Öğrenmeyi öğrenebilmek için kazandırılması gereken alt beceriler eğitimbilimde "üst düzey düşünme süreçleri"olarak adlandırılmaktadır.MEB programında da bu becerilerin önemi vurgulanmaktadır.

       Eğitim her ülkede çok önemsenir,önemsenmelidir.Toplumların gelişmişliği,bireylerinin eğitimdeki başarıları ile doğru orantılıdır.Her ülkenin kendine özgü ayrıca hedefleri olabilir ama eğitim bilim  evrenseldir.Eğitimbilimin verilerini dikkate almayan bir eğitim anlayışı başarısız olmaya mahkumdur.

       Bu bağlamda öğrenmeyi öğrenmek için kazanılması gereken üst düzey düşünme süreçleri de evrenseldir.Her eğitim sisteminin,kurumunun ve eğitimcinin başlıca hedefi öğrencilerine bu becerileri kazandırmak olmalıdır.