Eğitim 'in temel ilkesi

Sokrates öğretmenlere der ki:Öğrencilerinize bir şey öğretmeyin,onların düşünmelerini sağlayın .

Çünkü;onlar düşünmeye başlarsa,zaten kendi çabalarıyla öğrenirler.

Ve bir çaba sonucunda öğrenilen bilgi,en kalıcı bilgi olur.Asla silinmez.