MONTESSORİ İLE ÖĞRENMEK

        Montessori eğitim modeli;gelişmişliği kabul edilen ülkelerin eğitim modelidir.Bu modelde çocuklar hızlı ve kalıcı öğrenir.Öğrenirken belleğine yük yüklemez.Ön görür,akıl yürütür,doğru bilgiye kolay ulaşır.En önemlisi de bilgiyi hızla dönüştürür.Çağdaş ve günümüzdeki insanlardan beklenen de budur.Montessori yöntemi bir düşünme ve anlama ve öğrenme biçimidir.Montessori yöntemiyle eğitilenler ''öğrenmeyi öğrenirler''.Öğrenme anlama problemleri olmaz.Kavramlarla düşünürler,sistematik algılarlar,bellek yorgunluğu yaşamazlar.Olayları makro ölçekte algılama,parça-bütün ilişkisi kurarak öğrenme alışkanlıkları vardır.Kısacası montessori modeli çocukların yorulmadan öğrenmelerini sağlar.Öğrenme engellerini ortadan kaldırır.

 

*Peki montessori özellikleri çocuklara nasıl kazandırılır?Çocuklar nasıl bir yol izleyerek bu özelliklere sahip olurlar?

         Yukarıda anlattıklarımız bir fantezi olarak algılanmasın.Gelişmiş ülkelerdeki öğrencilerin öğrenme ve eğitim düzeyleri,uluslararası değerlendirmelerde ortadadır.Bu ülkelerde bilim,kültür,sanat,teknoloji anlamındaki gelişmişlik düzeyleri bunun göstergesidir.

 

*Montessori pedogojisi bu başarıya çocukları nasıl ulaştırır?

         Bunu anlamak için neden-sonuç ilişkisi yerine nasıl-sonuç  ilişkisini kullanacağız.Modern mantık bunu gerektirir.Konuları daha iyi anlamak ve sorgulayabilmek için aşağıdaki başlıklardan yararlanacağız.

 

1)Görelilik

2)Düzen

3)Öğrenme iştahı

4)Güven-Özgüven

5)Önyargı

6)Değerlilik

7)Mahrem-Gizlilik

8)Ödül-Ceza

9)Disiplin-İş disiplini

10)Otorite

11)Eşitlik-Özgürlük-Gönüllülük

12)Bilinçaltı-Çağrışım

13)Eğitim ortamı

14)Eğitici tutumu-Davranış ve üslup

15)Soylu zevklere sahip olma

16)Montessori eğitim araçlarının eğitici özellikleri

17)Montessori sisteminde bütünlük

18)Sonuç