Montessori Materyallerinin Önemi;

        Montessori materyalleri çocukların günlük yaşamlarında karşılaşacakları sorunları çözmede anahtar görevi üstlenirler.Montessori materyalleri çocuğun kendi başına iş yapması ve kendine olan güveninin artmasını sağlar.Montessori materyalleri kullanan çocuklarda el bileği ve parmak kasları gelişir.Eller zekanın uzantısıdır.Çocuklar ellerini, kullanırken zekalarını geliştirirler.
        Montessori malzemlerini kullanan çocuklar harekerleini kordine etmeyi,sabırla çalışmayı
öğrenirler.Okuma.yazma,matematik,duyu ve evrensel düşünce için ön hazırlık yapmış olurlar.Yeteneklerini geliştirerek yaratıcı güçlerinin farkına varırlar

        MATEMATİK MATERYALLERİ;

        Matematik yaşantımızın  bir parçası olmasına rağmen yabancı bir şey gibi çekinip uzak durduğumuz bir konudur.

        Birçoğumuzun okul hayatının korkulu rüyasıdır.İlkadım kolejinde matematiği çocuğun  yaşamına bir ders olarak değil
,yaşamı kolaylaştıran bir bilgi,yaşamın bir parçası olarak sunuyoruz.
       Hesap yapamıyorsan geleceğini kuramazsın.
       Matemtik materyallerinin en önemli özelliği  soyut kavramları somutlaştırmasıdır.Materyallerin belli bir düzeni vardır.Bu düzen basitten zora,somuttan soyuta,düzenli bir sıra ile kavratılır.Çocuklar materyallerle oynarken bir boncuğun nokta,onluk boncuğun bir çizgi ,yüzlük boncuğun bir düzlem,binlik boncuğun bir küp yani bir hacim oluşturduğunu görür,dokunur ve öğrenir.
       Sonra bunlarla oynarken toplamayı,çıkarmayı,çarpmayı,bölmeyi öğrenir ama ezberlemez.14 sayısının aslında bir onluk ve  4 adet birlikten  oluştuğunu gözüyle görür,dokunur ve bunu öğrenir.İşte bu çocuklar eğitim yaşamlarnın daha sonraki kısımlarında matematikle adeta oynarlar.Herkesin korkulu rüyası olan matematik dersi onlar için sırrı çözülmüş,yaşamın bir parçası haline gelir.